Over AVYOLA vliegende keep voor uitgeverijen

In de loop der jaren hebben we veel ervaring opgedaan in de uitgeefbranche en diverse functies vervuld. Als auteur, bureauredacteur, contentmanager, trafficmanager, projectmanager en uitgever. De nadruk kwam daarbij steeds meer te liggen op project- en trafficmanagement.
 

Onze grote kracht zit ‘m in de directe inzetbaarheid bij ziekte, zwangerschapsverlof of conflicten. En juist omdat we zoveel ervaring hebben opgedaan in diverse functies, kunnen we meteen aan de slag, zonder inwerkperiode. We zijn ook bekend met diverse systemen voor planningen en budgetbewaking.
 

Ook voor projecten die uit de hand dreigen te lopen qua budget, planning en kwaliteit, bieden we u direct de helpende hand. We analyseren de knelpunten en bedenken creatieve oplossingen.
 

Ons bedrijf heeft als basis een studie Nederlandse Taal- en Letterkunde met lesbevoegdheden en de uitgeversopleiding. Wij zijn PRINCE 2 en SCRUM master gecertificeerd.